< ZpětStránka [0/2] - VYMAHÁNÍ POHLEDÁVEKDalší >

pohledávka

Insolvenční správkyně dlužníka v insolvenční věci MSPH 60 INS 20466/2016 nabízím k prodeji (postoupení) pohledávku: dlužné nájemné a bezdůvodné obohacení za fyzickou osobou (rok nar. 1939), ve výši 193.500,- Kč s přísl., která je sepsána v soupisu majetkové podstaty. Pohledávka je nepravomocně přiznána Rozsudkem pro uznání. Podmínky prodeje: Pohledávka budou postoupena zájemci s nejvyšší nabídko ...
TEL: 602252075    

5212

15212
TEL: 215214    

Prodej pohledávky 15.111.843,-Kč s přísl.

K prodeji je nabízena soukromá pohledávka po splatnosti ve výši 15.111.843,- Kč s příslušenstvím, z titulu nesplacené dlužné pohledávky povinné právnické osoby , která je zajištěna majetkem dlužníka a pojistným limitem 10 mil.Kč dle Vyhlášky č.314/2007 o minimálním limitu pojistného plnění právnické osoby.Kontakt : 730d@centrum.cz

Prodej pohledávky

Insolvenční správce dlužníka KCHP – INVEST, s.r.o., sp.zn. KSLB 57 INS 8848/2009, nabízí k prodeji pohledávku ve výši 50 000,- Kč s příslušenstvím z titulu nesplaceného vkladu společníka Josefa Koukola, nar. 5. 5. 1962. O pohledávce bylo rozhodnuto rozsudkem, č.j. 18 Cm 54/2015-58. V případě zájmu o odkoupení pohledávky zašlete do 29.6. 2018 na adresu KOPPA, v.o.s., Mozartova 679/21, 460 01 c ...
TEL: 485107807     WWW: Více na WWW    

Pohledávka ve výši 121 876,- Kč

Insolvenční správkyně dlužníka KALIMAK s.r.o. nabízí k prodeji pohledávku ve výši 121 876,- Kč za Alenou Hrůzovou. Pohledávka je vymáhána Exekutorským úřadem v Brně exekutorem Mgr. Homolou. Doposud bylo vymoženo 89 367, 49 Kč a k vymožení zbývá částka 32 508, 51 Kč. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 608 820 636, nebo pište na e-mailovou adresu prodej@hepperova.cz.
TEL: 608820636     WWW: Více na WWW    

Pohledávka ve výši 5 560 000,- Kč

Insolvenční správkyně dlužníka ALUSTYL, s.r.o. nabízí k prodeji pohledávku ve výši 5 560 000,- Kč za Tomášem Jurigou, nar. 8. 3. 1978. Pohledávka byla přiznána rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. září 2016, č. j. 20 Cm 339/2014-53 z titulu nezaplacení tří směnek na částku: 2 100 000,- Kč, 2 600 000,- Kč a 950 000,- Kč. Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce. Insolvenční správky ...
TEL: 608820636     WWW: Více na WWW    

Prodejte svoji pohledávku

Nabízíme Vám možnost svou pohledávku nabídnout investorům k postoupení. Prodejem pohledávky je pro vás pohledávka vyřešena s minimálními náklady, ztrátou času a oproti samostatnému vymáhání s jistým výsledkem.
TEL: 777 773 620     WWW: Více na WWW    

Prodej pohledávky

Mgr. Roman Keznikl, LL.M., soudem ustanovený likvidátor společnosti ALLTHERM CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 25571133, se sídlem Brno, Popelova 4/292, PSČ 620 00, nabízí k prodeji následující pohledávku společnosti ALLTHERM CZ spol. s r.o. v likvidaci: - Pohledávka za Bořivojem Buchtou v nominální hodnotě 26.060,20,- Kč s příslušenstvím, dle vykonatelného rozhodnutí, jedná se o dlouhodobě nevymo ...

Prodej pohledávek

Insolvenční správce dlužníka, společnosti Šubrt plus, s.r.o., IČ: 27908372, nabízí k prodeji (k postoupení) pohledávky za bývalým společníkem a jednatelem Ing. Josefem Šubrtem: 1) nárok na náhradu škody - na vydání částky ve výši 8 753 198,20 Kč z pokladny CZK dlužníka a nárok na vydání částky ve výši 10 600 421,15 Kč z pokladny EUR dlužníka dle účetnictví z roku 2012; 2) pohledávka za společníke ...
TEL: 728828197    

Prodej pohledávek

Insolvenční správce dlužníka, společnosti NEO 59 a.s., IČ: 28405056, nabízí k prodeji (k postoupení) pohledávku ve výši 3 333 000,-- Kč s příslušenstvím. Pohledávka je za předsedou představenstva dlužníka (Vojtěch Csanda). Pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou. Své nabídky zasílejte na email olga.sehnalova@akksm.cz. Správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli došlou nabíd ...
TEL: 728828197    

Průmyslový

Průmyslový areál v Plzni

Výběrové řízení na postoupení pohledávek zajištěných nemovitostmi - průmyslový areál v Plzni, plocha přes 12.000 m2 (nedaleko centra). Více informací o objektu a o výběrovém řízení na hradil@dunovska.cz a na tel. č. 221 774 000.
TEL: 221774000    

Prodej pohledávek

Insolvenční správce dlužníka Radka Vohradského, bytem Praha 8 – Libeň, Zenklova 1/35, nabízí k prodeji (k postoupení) pohledávku ve výši 980.008,- Kč s příslušenstvím vůči panu Pavlu Michalíčkovi, sepsána v soupisu majetkové podstaty, položka P2. Ohledně pohledávky uzavřena dne 22.12.2010 Dohoda o narovnání, uznání dluhu a převzetí dluhu. Pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší učiněnou nabídko ...
TEL: 728828197    

Prodej pohledávek

Insolvenční správce dlužníka Radka Vohradského, bytem Praha 8 – Libeň, Zenklova 1/35, nabízí k prodeji (k postoupení) pohledávku ve výši 171.399,84 Kč s příslušenstvím vůči manželům Portešovým, sepsána v soupisu majetkové podstaty, položka P1. Ohledně pohledávky sepsán notářský zápis JUDr. Janem Hofmannem, notářem se sídlem v Praze, N 347/2011, Nz 313/2011 – Dohoda o narovnání a dohoda o přistoupe ...
TEL: 728828197    

Pohledávka za spol. Nemovitosti KOTLÁŘKA sro

Poptávám pohledávku za společností Nemovitosti KOTLÁŘKA s.r.o., IČ: 29032571, se sídlem: Kotlářská 266/3, Veveří, 602 00 Brno.

pohledávka

Popis: Kdo by odkoupil nebo vymáhal pohledávku v částce 35 000,-kč?? Radší bych prodal za Vaši cenu nebo jsem na socialce a nemám na provize. Vše je právoplatný a taky rozsudek od soudu. Ozvete se,klidne i večer do 21:00h. platí do vymazání.
TEL: 792284686     SKYPE: softim2    

prodám pohledávku

Prodám pohledávku v hodnote 36230,-kč + úroky domluvíme se. Prosím pouze volat od 8:30h. do 22:00h.
TEL: 605400920     SKYPE: softim2    

Koupím pohledávku směnky

Koupím pohledávku směnky na Gaňa Miroslav Ing., Písečná 1339/15, 748 01 Hlučín 680330/7104 MGL střechy s.r.o. IČ:27793052 Ing. Ladislav Gaňa, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, 660204/7056 nyní u p. Stehlíkové, ul.Formana 16, Ostrava Kontakt mux77@seznam.cz

Prodám pohledávku

Nabízím k úplatnému převodu pravomocně přiznanou pohledávku za společností A.B.Z. servis, IČ: 27113035, v nominální hodnotě 12.500.000,- Kč. Podmínky: pohledávky budou prodány nejvýhodnější nabídce, cena za postoupení bude složena nejpozději při podpisu smlouvy. Nabídky zašlete do 15.7.2013 v zalepené obálce označené "Jaroslav Špergl - nabídka" na adresu: Miroslava Šafránková, MBA, MSc., Bellušov ...
TEL: 602127900    

Prodám směnky

Prodám směnky v hodnotě 1 mil. za 40% nominální hodnoty. Dlužnici jsou fyz.osoby a jsou zaměstnání. Akorát se jim nechce platit své závazky. Dluh vznikl ze smlouvy o půjčce. Na směnce je rozhodčí doložka. Některé pohledávky jsou v exekučním řízeni u některých ještě nebyla podaná žaloba. Preferují osobní jednání kde máte na výběr pohledávky jak před žalobou tak v exekučním řízení. Dohoda jista sp ...
TEL: 722221152     SKYPE: vlastik-usa    

< ZpětStránka [0/2] - VYMAHÁNÍ POHLEDÁVEKDalší >