Pravidla inzerce pro server "www.inzertni-noviny.cz

Obecná pravidla stránek
Následující kritéria jsou závazná pro "www.inzertni-noviny.cz" a inzerenty na stránkách "www.inzertni-noviny.cz", rovněž také platí pro osoby a firmy registrované na stránkách "www.inzertni-noviny.cz". Jejich dodržování je základem úspěšné vzájemné spolupráce.

Rovné podmínky
"www.inzertni-noviny.cz" zaručuje, že všichni inzerenti mají rovné podmínky při uveřejňování svých inzerátů. Inzeráty je možné zvýhodňovat pouze zasláním speciální SMS zprávy, na předem určené Premium SMS číslo a pod přiděleným kódem. Obecný formát inzerátů je vždy jednotný. Pro zvýšení účinnosti prezentace slouží dodatečné služby jako jsou bannery, loga, top-listy apod., jež jsou ale opět všem inzerentům rovně přístupné.

Free web
Návštěva stránek "www.inzertni-noviny.cz" je bezplatná a všichni návštěvníci mají přístup ke všem prezentovaným informacím s vyjímkou Členské sekce. Tu mají možnost navštívit pouze registrovaní členové.

Korektní informace
"www.inzertni-noviny.cz" vyžaduje po všech zadavatelích inzerce, aby inzerované informace byly správné, platné a úplné. Pokud toto nebude splněno, vyhrazujeme si v zájmu návštěvníků stránek "www.inzertni-noviny.cz" právo na nezveřejnění, nebo ukončení zveřejňování takovýchto zavádějících informací, popř. zrušení registrace.

Zákaz duplicity
Není přípustné zadávat duplicitní inzerci nebo registrace. Je přísný zákaz inzerovat stejné zboží, osoby a služby vícekrát současně. Duplicita inzercí je prověřována a "www.inzertni-noviny.cz" si vyhrazuje právo na jejich nezveřejnění, či odstranění. Rovněž není přípustné zadávat duplicitní registraci uživatelů a firem v rejstříku, v případě zjištění takovýchto duplicit má "www.inzertni-noviny.cz" právo na pozastavení popř. zrušení takovýchto duplicitních registrací.

Inzerce erotického charakteru
Inzeráty erotického charakteru BUDOU IHNED SMAZÁNY

Zpoplatněná inzerce: inzeráty typu

a) nabídky domácích prací a brigádb) multilevel, MLM prodejec) půjčky, oddlužení, řešení exekucí
d) hubnutí a formování postavye) komerční, firemní inzerce
takovéto inzeráty jsou považovány za komerční inzerci a takovéto inzeráty budou zveřeněny pouze po potvrzení SMS zprávou a za předpokladu umístění inzerátu ve správné rubrice. Takovéto inzeráty není přípustné vkládat do jiných rubrik než k tomuto účelu určených a vždy je možné mít současně v systému maximálně 3 inzeráty (tyto inzeráty nesmí však být svou povahou shodné). SMS potvrzení: tvar zprávy a číslo pro zaslání zprávy je vždy zobrazeno po vložení inzerátu popř. na vašem účtu u inzerátu. Pro tyto inzeráty jsou výhradně určeny tyto sekce:
Domácí práce | Poradenství k hubnutí | Půjčky, hypotéky | V případě zjištění porušení tohoto nařízení popř. počtu povolených inzerátů, budou okamžitě takovéto inzeráty popř. registrace vymazány z databáze a "www.inzertni-noviny.cz" má právo na pozastavení popř. zrušení takovýchto účtů bez upozornění.

ad e) inzerce komerční, firemní
Komerční inzerce je možná ve všech rubrikách inzertního serveru. Komerční inzercí je myšlena nabídka zboží a služeb fyzickými a právnickými osobami, propagování internetových obchodů, služeb a komerčních stránek. Inzerát komerčního charakteru bude zveřeněn pouze po potvrzení SMS zprávou. Tvar zprávy a číslo pro zaslání zprávy je vždy zobrazeno po vložení inzerátu. Chcete-li pravidelně vkládat komerční inzeráty, pak je možná obchodní dohoda s námi za předem dohodnutých pravidel, která zde budou později rovněž prezentována. Nebude-li komerční inzerát do 3 hodin od podání inzerátu potvrzen, vyhrazuje si "www.inzertni-noviny.cz" právo na pozastavení popř. zrušení takového inezerátu. Po opakovaném porušení tohoto pravidla má právo "www.inzertni-noviny.cz" zrušit bezodkladně a bez udání důvodů takovýto účet.

"www.inzertni-noviny.cz" je pouze inzertní a katalogové médium
"www.inzertni-noviny.cz" nenabízí, neposkytuje ani nezprostředkovává služby a jiné aktivity nabízené inzerenty na stránkách "www.inzertni-noviny.cz". Tyto služby a aktivity jsou výhradně nabízeny a poskytovány zadavatelem inzerce.

Zpět