VLOŽEN?INZERÁTU
1. Kategorie2. Inzerát3. Kontaktn?údaje4. Přiložen?fotografi?/td>

Zvolte KATEGORII

Jak správn?vyplnit?
Vložen?inzerátu je rozděleno do 5-ti krok? Každ?krok je nutn?dokončit červeným tlačítkem přechodu na další krok. Musíte dokončit všechy kroky, protože a?po dokončen?posledního kroku bude inzerát uložen. Dodržujte rady a tipy pro správn?vyplněn?inzerátu.

Nyn?zvolte kategorii, ve kter?m?být Váš inzerát zobrazen. Inzeráty jdou vkládat pouze do nejnížších kategori? Kategorii zvolte co nejpřesněji, aby jste čtenářům ulehčili najít inzerát. Nap? prodáváte-li auto Citroen 1.6i, pak zvolte v rubrice Auto-Moto podrubriku Citroen.

Pokud bude zvolena kategorie do kter?je možn?vložit inzerát, automaticky se vám zobraz?červen?tlačítko pro pokračován?vložen?inzerátu.